خورشیدخانم

خورشید خانوم


خورشید خانوم موهاش طلایی رنگه

ابرا میگن موهاش چقدر قشنگه

بارون میشن روی موهاش می بارن

باز تل هفت رنگی براش میارن

رنگین کمان دوباره پیدا میشه

                                                                         قشنگترین هدیه ی دنیا میشه
مهد خاله ستاره پاکدشت , مهدکودک خاله ستاره پاکدشت , پیش دبستانی خاله ستاره پاکدشت , پاکدشت , بهترین پاکدشت , بهترین مهد کودک پاکدشت , بهترین پیش دبستانی پاکدشت

خورشید خانوم