index

مهر که می آید، پاییز آغاز می شود. برگ های درختان که شروع به ریزش می کنند، شکوفه های لبخند کودکان، یکی یکی گل می دهند.به شوق گشایش درهای دانایی، با گام های کودکی، راه مهدکودک را طی می کنند.

مهدکودک خاله ستاره شروع سال تحصیلی را برای ساختن خاطراتی زیبا در دفتر خاطرات نوگلانمان، جشن گرفت.

مربیان با اجرای نمایشی در قالب شعر و سرود ضمن انتقال کودکانه مفاهیم نظم، نظافت و سایر موضوعاتی که کودکان باید در ابتدای ورود به مهدکودک به آن توجه کنند، فضای شاد و پرنشاطی را برای آنان فراهم کردند.

 

پس از برگزاری مراسم ، بچه ها به کلاس‌هایشان رفته و از مربیان خود هدایایی دریافت کردند.


آغاز سال تحصیلی، آغاز سفر در مسیر دانستن و فهمیدن، تا مقصد بزرگ شدن، پیشاپیش بر نوگلان عزیز مبارک!


مهد خاله ستاره پاکدشت , مهدکودک خاله ستاره پاکدشت , پیش دبستانی خاله ستاره پاکدشت , پاکدشت , بهترین پاکدشت , بهترین مهد کودک پاکدشت , بهترین پیش دبستانی پاکدشت