مورچه

مورچه

  اتل متل یه مورچه              پاشوگذاشت توکوچه

 یه روزی یه کفشدوزک                  پای  اونولگد کرد

 مورچه ی پاشکسته                  راه نمیره نشسته

 با برگی پاشو بسته                       نمیتونه کار کنه

دونه هارو بار کنه                 مورچه جونم چه ماهی

عیب نداره سیاهی               خوب میشه پات الهی

 مهد خاله ستاره پاکدشت , مهدکودک خاله ستاره پاکدشت , پیش دبستانی خاله ستاره پاکدشت , پاکدشت , بهترین پاکدشت , بهترین مهد کودک پاکدشت , بهترین پیش دبستانی پاکدشت